Thông báo: Đóng Sever

Ngày đăng: 05/10/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


Đóng sever Chu Tước Mu Tứ Linh

Thời gian sự kiện alpha test đã kết thúc và trao giải

BQT tạm đóng sever tới 11h40 ngày 6/10/2019 để chính thức Open Beta Mu Tứ Linh