Sự Kiện Nhiệm Vụ Ngày

Ngày đăng: 07/10/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


Từ ngày 7/10/2019

Các member tham gia MU sẽ được các phần quà tương ứng như sau.

Nhiệm Vụ Online Nhận Quà

Online 1h: 1000Pcpoin +1 chao

Online 3h: 3000Pcpoin

Online 5h: 5000Pcpoin+1000Gcent

Nhiệm Vụ Reset Nhận Quà

RS 10 lần: 2000Pcpoin+1000Gcent

RS 15 lần: 5000Pcpoin

RS 20 lần: 5000Pcpoin

Nhiệm Vụ Nạp Thẻ Nhận Quà

Thẻ Nạp Đầu: 20000Pcpoin+5000gcent

Nạp 20000: 2000Pcpoin

Nạp 50000: 5000Pcpoin+5 điểm Master

Nạp 100000: 10000Pcpoin+5000Gcent+10 điểm Master

Nạp 200000: 20000Pcpoin+10000Gcent+10 điểm Master

Nạp 300000: 30000Pcpoin+20000Gcent+10 điểm Master

Nạp 500000: 55000Pcpoin+30000Gcent+10 điểm Master

Nạp 1000000: 99000Pcpoin+60000Gcent+10 điểm Master

Nhận Thưởng Ở WEB Mục Nhân Vật-> Nhiệm Vụ Ngày

BQT kính chúc các member chơi game vui vẻ!