Mẹo Tân Thủ

Ngày đăng: 04/10/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Mua gấu + vip + bùa exp để train nhanh hơn

Kiếm ngọc và lông vũ reset ở các Map: Huyết Lâu 4-8 và master, Devil Master, Stadium, Barrack, Kantruremain.

Tích cực săn boss vàng để nhận Pcpoin và mua các món đồ quý hiếm tại tiệm Pcpoin và Đồ full ở Lorencia cổng 9h.