Hướng dẫn reset

Ngày đăng: 04/10/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Mu Tứ Linh mang đậm chất Mu xưa. Nên BQT đã bỏ chế độ auto reset.

Điều Kiện reset như sau: cần chao , cre và lông vũ

Tiến hành gửi chao, cre và lông vũ vào ngân hàng để thực hiện reset.