Đua Top Tuần Lãnh GCent

Ngày đăng: 09/10/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


Sự Kiện Đua Top Tuần.
Bắt Đầu vào 12h00 ngày 9/10/2019 đến hết 00:00 ngày 14/10/2019
top1: 200000 Gcent
top2: 150000 Gcent
top3: 100000 Gcent
top4-10: 50000 Gcent