Danh sách hệ kị của các class

Ngày đăng: 04/10/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


DK kị ELF

ELF kị DW

DW kị MG

MG kị SUM

SUM kị DL

DL kị RF

RF kị DK

Tất cả các class đều có hệ kị của minh. Các member cân nhắc chọn class khi chơi nhé.

BQT thân chúc các member chơi game vui vẻ!